Met meer rendement investeren in de energiemarkt; bereikbaar voor iedereen

Wij willen ervoor zorgen dat iedereen maximaal kan profiteren van eigen energieopslag en onbalans in vraag en aanbod op de energiemarkt. Green Vault Storage maakt energieopslag haalbaar en financieel interessant voor kleine en grote ondernemingen én particuliere investeerders.

Geef je vermogen meer energie!

Bekijk de animatie

Onbalans in de energiemarkt biedt kansen

In heel Nederland zijn de laatste jaren vele alternatieve energiebronnen bijgekomen. Die willen vaak overdag allemaal op hetzelfde moment duurzame stroom leveren aan het energienet. Dan loopt het net vol en geeft netcongestie, letterlijk betekent dat filevorming. In de avonduren neemt juist de vraag naar energie enorm toe, maar is er minder duurzaam opgewekte stroom beschikbaar. Het resultaat is een “onbalans in energievraag” op het netwerk.

Onbalans biedt kansen

Deze onbalans biedt kansen door slim in te spelen met energieopslag in accu’s als buffers: als er teveel aanbod van duurzame stroom is slaat u dit op in een accu of batterij en wanneer er veel vraag is naar stroom levert u terug aan het net. Dat noemen we energiesturing en levert in beide gevallen geld op!

Daarom energieopslag

Het netwerk uitbreiden is al jaren een onderwerp van gesprek, maar wil niet zo vlotten door gebrek aan geld, technici en materialen. Energieopslag is daarom een goede oplossing, met name via accu’s of batterijen. Als er “file” is sla je de energie op in een accu en wanneer er weer ruimte is lever je terug aan het net. Dit is een simpel verhaal en heeft ook nog een interessant verdienmodel: energiesturing.

Wat is energiesturing?

Met energiesturing maken we gebruik van de meest gunstige energiekoersen. Door volledig geautomatiseerde sturing van jouw energiestromen worden vraag en aanbod optimaal met slimme software afgestemd op de marktprijsbewegingen. Verkoop en inkoop van energie levert jou zo het beste rendement!

Wat levert het je op?

Green Vault Storage wil ervoor zorgen dat iedereen maximaal kan profiteren van eigen energieopslag en onbalans in vraag en aanbod op de energiemarkt.

 • Een hoog rendement op jouw investering
 • Piekbelasting kan met energieopslag meer worden uitgesmeerd, dus minder gecontracteerd vermogen tijdens grote piekbelasting
 • Controle over jouw eigen energiegebruik
 • Opbrengsten via slimme verkoop en inkoop van stroom
 • Door de inzet van software voor energiesturing heb je geen omkijken naar het behalen van optimaal rendement

De beknopte uitleg

Energiebronnen

De laatste jaren zijn er veel alternatieve energiebronnen bij gekomen die overdag duurzame stroom willen leveren aan het energienet.

Onbalans op de markt

Dat geeft congestie op het net. ’s Avonds neemt de vraag naar energie toe, maar dan is er minder energie beschikbaar. Het resultaat: onbalans op het energienetwerk. Deze onbalans biedt echter kansen!

Accu als buffer

Door accu’s als buffers te gebruiken slaat u energie op bij weinig vraag en levert u terug bij veel vraag. Dat noemen we energiesturing en dat levert in beide gevallen geld op!

Slimme software

Hoe? Met slimme software stemmen we opslag en levering van jouw accustroom optimaal af op de marktprijzen. Verkoop en inkoop van energie levert jou zo het beste rendement!

Voor wie is dit interessant?

We zijn er voor iedereen die meer rendement willen halen uit hun energiesysteem. Denk hierbij aan:

 • Energieverbruikers tussen 350 kWh en 5 MWh
 • Energie opwekkers vanaf 150 kWh
 • Agrariërs
 • Particuliere investeerders
 • Productiebedrijven met een hoog energieverbruik
 • Bedrijven met SDE++ subsidie

Hoe doen we dit?

We bieden een totaalconcept voor (schaalbare) energieopslag, met onder andere:

 • Accu- of batterijopslag
 • Energiesturingsoftware
 • Installatie, beheer & onderhoud
 • Certificering om te mogen leveren en af te nemen
 • Financiering / Lease
 • Micro grids

De aanwezige stroomaansluiting

Is maatgevend voor wat er kan en hoe groot je kunt gaan in de opslag. De techniek die we inzetten is dus niet het probleem om op te schalen in opslagcapaciteit.

Voor de opslag van de energie in onze accu’s hanteren we het principe van ½ C, oftewel, we zetten omvormers in die de helft van de opslagcapaciteit aan kunnen.

Dit doen we, omdat we weten dat het leveren van stroom op de energiemarkt goed te reguleren valt en er niet alla minuut de volle accucapaciteit geleverd dient te worden. Dat scheelt behoorlijk in omvormers en dus in investeringen.

Verder is de technologie schaalbaar net zoals Lego en naar wens met modules uit te breiden.

MVO statement

Wij gaan aan de energietransitie onze bijdrage leveren met een gevarieerd productportfolio accu’s, schaalbare oplossingen en het verwezenlijken van (micro)grids. Zo willen we ervoor zorgen dat het energienetwerk en de groeiende vraag naar elektriciteit bereikbaar blijft voor de consument en de zakelijke markt.

Geïnteresseerd? En wil je meer weten?